Home Title

ตำราพิชัยสงคราม

          ประเทศไทยมีอยู่ ๔ สมัย ได้แก่ สมัยสุโขทัย, สมัยอยุธยา, สมัยกรุงธนบุรี และในสมัยปัจจุบันมีชื่อเรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยมีชื่อดั้งเดิมว่าสยามประเทศ ซึ่งในสยามประเทศหรือประเทศไทยในปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด ๙ พระองค์ แต่ละพระองค์มีความปรีชาสามารถแตกต่างกันไป ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ในทวีปเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งท่านได้ใช้ความปรีชาสามารถในการปกป้องพื้นแผ่นดินสยามให้เป็นอิสระ ในความหมายของประเทศไทยหมายความว่าอิสระ และเสรีภาพ

            สยามประเทศในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยโดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๕ ท่านโปรดปราณที่เสด็จดำเนินไปทั่วทุกสารทิศ จนกระทั่งท่านทรงเสด็จไปตอนเหนือของบางกอกหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ได้เจอเมืองร้างที่มีชื่อว่า อโยธยา โดยเป็นเมืองร้างมากกว่า ๑๐๐ กว่าปี ซึ่งในปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกรุงเก่าที่ยาวนานที่สุดถึง ๔๑๗ ปี โดยมีการเล่าขานถึงยุทธศาสตร์ที่ล่ำลือมายาวนานถึงเรื่องตำราพิชัยสงคราม ถึงแม้ว่าในสมัยอยุธยาจะแตกสลายจากการทำสงครามในครั้งนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือการสูญเสียหรือการปราชัย เพียงแต่ในสมัยนั้นอยุธยานั้นได้เสียหายมากมายยากกว่าการเยียวยาเลยได้ย้ายมาอยู่กรุงธนบุรี และจากกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังมีการกล่าวขานล่ำลือถึงตำราพิชัยสงคราม

            ตำราพิชัยสงครามถือว่าเป็นตำราสูงสุดของทางด้านยุทธศาสตร์การต่อสู้ ซึ่งเหมือนมีมนต์ขลังที่ทำให้ใครอยากได้มาครอบครอง โดยมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียงคัมภีร์พุทธเวทย์มหามนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตำราพิชัยสงครามไว้เป็นเวลา ๑๐๐ กว่าปี จนในสมัยปัจจุบันคัมภีร์ชุดนี้ได้ตกมาเป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีความชำนาญในศาสตร์และศิลป์ทางด้านการสัก ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสักยันต์แต่เป็นการสักคำโบราณตามตำราของพิชัยสงครามซึ่งเป็นคำขอมโบราณในสมัย ๒,๐๐๐ ปีที่แล้วเป็นการสักเพื่อปกป้องและคุ้มครองชีวิตในการต่อสู้และการดำเนินชีวิตในสมัยนั้น และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและปรุงแต่งให้ใช้ได้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

            โดยการสักของอาจารย์ท่านนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่ละครั้งจะเน้นถึงความสำคัญในด้านของชีวิตปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าในด้านการงานอำนาจบารมีฯลฯ จะต้องผ่านการตรวจสอบทางด้านโครงสร้างของกระดูก ซึ่งหมายถึงชะตาชีวิตของแต่ละบุคคล และในการสักแต่ละครั้งนั้นแตกต่างกันออกไปก่อนที่จะสัก ซึ่งท่านอาจารย์จะพินิจพิจารณาว่าบุคคลนั้นสมควรที่จะใช้คำโบราณหรือการสักแบบใดแล้วแต่ชะตาชีวิตและความจำเป็นในการดำเนินชีวีต

© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com