Home Title

 

พระพุทธองค์กับฤาษี

 

ตั้งแต่อดีตในสมัยของพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้ายังต้องหาความสุข (เพื่อให้พ้นทุกข์)- การที่วางวิถีชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น (วิถีชีวิตคนเกิดขึ้นเพื่อหาความสุขใส่ตัวเอง ควบคู่กับหน้าที่การงานอันเจริญรุ่งเรือง)

ในเวลาต่อมาพระองค์ได้พบกับฤาษี (โดยแนะนำให้ปฏิบัติทุกขกิริยา จึงได้สำเร็จมรรคผลพ้นทุกข์ในเวลาต่อมา)

มนุษย์เราทุกคน จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าชาติก่อนเราเป็นอะไร มีบุญกรรมหนุนส่งอะไรบ้างจึงพบกับวิบากกรรมในชาตินี้ สร้างบุญ ทำบาปเยี่ยงไรมาบ้าง เป็นคำถามที่ไม่มีใครสามารถตอบได้ แต่แน่นอน

"เราทุกคนต้องการทราบคำตอบ" มนุษย์ทุกคนค้นหาคำตอบ ซึ่งยังไม่มีใครได้พบกับความจริงสักเท่าไหร่ แต่สำหรับคนบางกลุ่มได้พบกับอาจารย์ซึ่งศึกษาในศาสตร์ด้านนี้โดยตรงในยุคปัจจุบัน ท่านได้ทำการศึกษาและค้นคว้าจากตำราพิชัยสงคราม และบำเพ็ญเพียรตบะเช่นฤาษี จึงมีวิชาคาถาอาคมซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถที่จะเข้าใจและทำได้

 30 ปีที่แล้วมีคนทรง "พ่อแก่"(ฤาษี) คนแรกชื่อเยื่อ ต่อมาคือ เจือ, เหลียน, อ .เฉลิม จันทบุรี ส่วนสายฆราวาส (คนธรรมดา) ได้แก่ อ.เหน่ ราชบุรีซึ่งสักมังกรไว้ที่แขนข้างหนึ่ง อีก ข้างหนึ่งสักเป็นหนุมานทิ้งดิ่ง, อ.เหนาะ, อ.หวิน  ปัจจุบัน